ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 7/2565

31-31 May 2022

Time

1:30 pm

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ