แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

จำนวนทั้งหมด580รายการ

1 2 33

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top