แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสารจากกลุ่มอำนวยการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

การเสวนาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ศธภ.10 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการต่อคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา
ศธภ.10 : เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2565
ศธภ.10 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
ศธภ10. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565

จำนวนทั้งหมด64รายการ

1 2 4
Top