แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ไม่มีหมวดหมู่

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศธภ.10 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรรมไทย–ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
การประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2565
ประชุมหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย – สปป.ลาว
การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 จ.อุดรธานี
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 จ.เลย
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.หนองคาย
ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โรคระบาด Covid-19 จ.บึงกาฬ
การประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 5/2563
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทุน มทศ.สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.หนองคาย และบึงกาฬ
ประชุม กศจ.หนองคาย
การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พ.ศ. 2563
พิธีเปิดวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนทั้งหมด39รายการ

1 2 3
Top