แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการฯ
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎส9605 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ฟูจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบผ้าขนาด 100 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

จำนวนทั้งหมด34รายการ

1 2
Top