แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

ข่าวสาร ศธภ.10

NEWS & UPDATE

ศธภ.10 ร่วมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)”

วันที่ 27 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมสัมมนา “การบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากร ดังนี้ # ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ # รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยาย “ การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารด้วยระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกตลงการพัฒนางาน (ว.PA)” # ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. บรรยาย “การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา โดยเน้นคุณภาพเป็นฐาน”

รายละเอียด

ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา  พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา       และนายเวียงชัย  ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียด

ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดเลย

วันที่ 12 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา  พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุน  การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

รายละเอียด

ศธภ.10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 13 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ นายวุฒิชัย  วงค์ภูธร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ นางสาวปนัดดา ฮมแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบ Video Conference (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รวมทั้งสิ้น 141 คน

รายละเอียด

ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.หนองคาย

วันที่ 9 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา  พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  และนายเวียงชัย  ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับพื้นที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & UPDATE

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

รายละเอียด

โครงการแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3

สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย ผู้ดําเนิน โครงการแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเป็นการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาล กําหนดจัดงานในวันที่ 7 – 11 ธันวาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอล์ล ศูนย์การค้า สยามพารากอน

รายละเอียด

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญชมงาน“ชัยพัฒนาแฟร์”

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญชมงานและรับฟังการถ่ายทอดสดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565  

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

icon-procurement
LAW

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 7/2565

ประชุม กศจ.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียด

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรงนี้เป็นเนื้อหา, ตรงนี้เป็นเนื้อหา’ ได้ และยังทำให้มองดูเหมือนกับภาษาอังกฤษที่อ่านได้ปกติ ปัจจุบันมีแพ็กเกจของซอฟท์แวร์การทำสื่อสิ่งพิมพ์ และซอฟท์แวร์การสร้างเว็บเพจ (Web Page Editor) หลายตัวที่ใช้ Lorem Ipsum เป็นแบบจำลองเนื้อหาที่เป็นค่าตั้งต้น และเวลาที่เสิร์ชด้วยคำว่า ‘lorem ipsum’ ผลการเสิร์ชที่ได้ก็จะไม่พบบรรดาเว็บไซต์ที่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มสร้างด้วย โดยหลายปีที่ผ่านมาก็มีการคิดค้นเวอร์ชั่นต่างๆ ของ Lorem Ipsum ขึ้นมาใช้ บ้างก็เป็นความบังเอิญ บ้างก็เป็นความตั้งใจ (เช่น การแอบแทรกมุกตลก)

รายละเอียด

February 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
Events for 1st February
No Events
Events for 5th February
No Events
Events for 7th February
No Events
Events for 8th February
No Events
Events for 11th February
No Events
Events for 13th February
No Events
Events for 14th February
No Events
Events for 16th February
No Events
Events for 19th February
No Events
Events for 20th February
No Events
Events for 22nd February
No Events
Events for 23rd February
No Events
Events for 25th February
No Events
Events for 26th February
No Events
Events for 28th February
No Events

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลและสารสนเทศ

Information

ประกาศรับสมัครงาน

News & Update

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top