ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ผ่านทางระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10