วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2, โรงเรียนกุมภวาปีและโรงเรียนดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เพื่อประสานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565