วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019