การประชุม กศจ.หนองคาย ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายธนู ขวัญเดช รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด

MORE>>