โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.10 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ โรงแรมมิราม่าถนนมหาไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

MORE>>