โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศสนุวงศ์ ศธภ. 10

วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนาคารา โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษา จำนวน 400 คน

More>>