โครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ฯ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศธภ.10 โดย นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบติดตามสภาพการณ์ปัจจัยภูมิคุ้มกันและปัจจัยบริบท เพื่อการลดความต้องการ ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูง ระยะที่ 1 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ

MORE>>