โครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก เรื่องการลดและคัดแยกขยะฯ

นนี้ (31 มกราคม 2563) นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสนามวงกลมและห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

MORE>>