โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 มอบนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จำนนวน 25 คน

อ่านต่อ