แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก>> ปก / คำนำ / สารบัญ / บทที่ 1 / บทที่ 2 / บทที่ 3 / บทที่ 4 / คำสั่งคณะกรรมการฯ / คณะทำงานโครงการฯ / คณะทำงานจัดทำรายงานผลฯ

2561project-report-plan1
Top