โครงการบำเพ็ญความดีตามวิถีพุทธเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

วันที่ 24 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ดำเนินการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ตลอดมา โดยส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพื่อแผ่นดินไทย น้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณ ณ วัดต่างๆ จำนวน 9 วัด ได้แก่ วัดโพธิสมภรณ์ วัดป่าบ้านค้อ วัดหลวงพ่อนาค จังหวัดอุดรธานี วัดผาตากเสื้อ วัดถ้ำดินเพียง วัดหินหมากเป้ง วัดพระพุทธบาท วัดอรัญบรรพต วัดศรีชมพูองตื้อ จังหวัดหนองคาย

>>More