โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.  ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค​ 10​  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภา ค 10  มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานศึกษาการจังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36  คน