แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปี 2563

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปี 2563

ดาวน์โหลดรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

Top