โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจรจังหวัดนครพนม

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมพิธีเปิด
การประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดนครพนม โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี นายธนู ขวัญเดช นายวีระ แข็งกสิการ นายสุทิน แก้วพนา
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ณ หอประชุมมรุกขน
คร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
จังหวัดนครพนม จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำทีมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
แถลงข่าวการลงพื้นที่โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร จังหวัดนครพนม และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม