เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพี้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นานธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นางศิริพร แสนกรุง ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อความปบอดภัยในการเปิดสถานศึกษาตาม 6 มาตรการหลัก (การคัดกรองไข้/การสวมหน้ากากผ้า-หน้ากากอนามัย การล้างมือ /การเว้นระยะห่าง/การทำความสะอาด/การลดการแออัด) ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ของนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผอ.สพม.20 ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 1-4 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

More>>