เปิดบ้าน ศธภ.10 : เสวนาสภากาแฟ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “เปิดบ้าน ศธภ.10 : เสวนาสภากาแฟ”  โดยมี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารการศึกษาจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี, สพป.อุดรธานี เขต 1-4, สพม.จังหวัดอุดรธานี, สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี, ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุดรธานี, สก.สค.จังหวัดอุดรธานี, สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุดรธานี และ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น