สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ประชุมประจำเดือนข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา