สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้กิจกรรมการนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

วันที่ 10 มิถุนายน 2565  สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ภายใต้ “โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 13 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และนางสาวน้ำฝน อรรคฮาด ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาถอดบทเรียน (โรงเรียนต้นแบบสุจริต) ในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Click