สัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SYMPOSIUM 2019

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมสัมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ REO 10 SYMPOSIUM 2019 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภายใต้ 3 กิจกรรม ได้แก่ TFE , Coaching Teams และ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่

More>>