สนง.ศธภ.10 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ รัชกาลที่ 9

ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ฯ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ให้ศีล สวดพระพุทธมนต์ และกิจกรรมอื่นๆ ก่อนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ต่อมาเมื่อเวลา 8.00 น. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวัน สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งครบรอบ 3 ปีในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 และ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติประกาศให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการ

More>>