ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง กลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

More>>