ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ของ สป.ศธ.

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(
Google Meeting) โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ขั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ