ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุม คณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างงานเอกชน

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาการจ้างเอกชนดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2564  ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meeting) โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ขั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ