ศึกษาธิการภาค 10 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 และบุคลากร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนามวัดป่าบ้านโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี