ศึกษาธิการภาค 10 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) นำทีมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณพื้นที่ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค 10