ศธภ10. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 นายองอาจ ศรีปะโค ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายวานิตย์ สิมงาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 20 (อุดรธานี) เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหา อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฉีดวัคซีนนักเรียน ตลอดจนระบบดูแลนักเรียน ซึ่งมีนายประสุข ศรีจันทร์ ผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น