ศธภ.10 ให้ข้อมูลแก่ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกติสำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์ปกติสำหรับการประเมินสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล”ซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ในประเด็นการพัฒนาและการประเมินสมรรถนะครูฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และในเวลา 13.00 น. มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้วิจัยฯ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี