ศธภ.10 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินงานโดยคณะทำงานจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ
ภูวิจิตร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาผู้นำและคณะ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom