ศธภ.10 และเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติร่วมลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และ นายจรูญ จันทะคาม หน.ศลยก.จังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่กับ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ