ศธภ.10 เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และ อกศจ. ทั้ง 3 คณะ กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความคาดหวังในอนาคต” ในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด