ศธภ.10 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรรมไทย–ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรรมไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 และมอบรางวัลโครงการประกวดวาดภาพฯ ให้กับนักเรียนที่เข้ารับรางวัล จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต