ศธภ.10 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ น.ส.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี