ศธภ.10 เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 10” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30–31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10