ศธภ.10​ เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนี ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10​ เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนี ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อให้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษา จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10