ศธภ.10 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และบุคลากรฯ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานประชุมข้าราชการ และบุคลากรฯ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.น้ำฝน อรรคฮาด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10