ศธภ.10 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) และบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Monitoring Evaluation and Reporting System: MERS) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting