ศธภ.10 เข้าร่วมการประชุม กศจ.อุดรธานี คร้้งที่ 5/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 10​  มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เข้าร่วมประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 5/2565 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   ซึ่งมีศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการ/เลขานุการ นำเสนอข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี