ศธภ.10 เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10  มอบหมายให้  นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ร่วมกับภาค 1-18 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ผ่านระบบ  Google Meet