ศธภ.10 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านทางระบบ Video Conference โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565