ศธภ.10 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570

วันที่  12 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวัทนา พลางวัน ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564–2570 โดยมีนายสวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมมงกุฎดาว โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี