ศธภ.10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน ในประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่ง รร.มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยจัดให้มีแผนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น มาตรการป้องกันปัญหาทางสังคม มาตรการป้องกันอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ไฟฟ้า มาตรการป้องกันภัยทางสังคม เป็นต้น ในการนี้ นายนิกร ศรีสุพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และคณะ จากสำนักงานศึกษาธิการ จ.บึงกาฬ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้