ศธภ.10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลเพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน หลังเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัณญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผล เพื่อให้กำลังใจครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน หลังเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงเรียนบ้านท่าอุทัย ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ทั้งนี้ ได้สอบความก้าวหน้าในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยและการจัดตั้งห้องมั่นคง ว่ามีการตรวจสอบพื้นที่แล้ว และวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูจะดำเนินการในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ ได้มีการจัดเตรียมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สังกัด สพป.หนองบัวบำภู เขต 2 อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว