ศธภ.10 ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่าน สุภัทร จำปางทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ร่วมแสดงมุทิตาจิต ต่อท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ