ศธภ.10 ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.อ. วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมสนับสนุนการลงพื้นที่ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย